• Szyby i owiewki oraz elementy nadwozia do motocykla